Dotace

Činnost TJ je v roce 2016 podporována dotacemi:

  • z rozpočtu města Havířov - dotace pro sportovní oblast
  • z rozpočtu Moravskoslezského kraje - dotační program Podpora sportu v MSK pro rok 2016  MSK logo

  • z rozpočtu MŠMT - program VIII