Dotace

Činnost TJ je v roce 2018 podporována dotacemi:

  • z rozpočtu města Havířov - dotace pro sportovní oblast
  • z rozpočtu MŠMT - program "Můj klub"