Dotace

Činnost TJ je v roce 2017 podporována dotacemi:

  • z rozpočtu města Havířov - dotace pro sportovní oblast

  • z rozpočtu MŠMT - program VIII