Dotace

Činnost TJ je podporována dotacemi:

  • z rozpočtu města Havířov – dotace pro sportovní oblast
  • z rozpočtu Moravskoslezského kraje – dotační program Podpora sportu v MSK pro rok 2016  MSK logo

  • z rozpočtu MŠMT – program VIII